Tekniken

Den stora fördelen med värmepumpstekniken är att den enda energi som behövs är el för värmepumpens drift. Resten tar en bergvärmepump , luftvatten värmepump eller luft/luft värmepump till sig från någon av de naturliga värmekällorna; markvärme, bergvärme, luft eller vattenvärme.

Den värmeenergi som hämtas in till värmepumpen ökas mångdubbelt och tillförs sedan värmesystemet. Ingen hantering av miljöfarlig energi, inga svavel- eller rökutsläpp, ingen transport eller förvaring av miljöfarliga energiformer.

Thermias koncept för värmepumpsteknik är beprövat och har använt i mer än ett och ett halvt decennium under skandinaviska förhållanden –där vinterkylan kan vara sträng långa tider. Thermia använder sig utav en scrollkompressor i samtliga värmepumpsmodeller. Detta ger en säkrare gång samt en lägre ljuddnivå jämfört med kolvkompressorer. Thermias scroll kompressorer och värmeväxlarsystemsamt TWS varmvatten och hetgas är speciellt framtaget för värmepumpar vilket Thermia är ensam om i branschen

De värmepumpar vi erbjuder ger mycket god värmeekonomi.

Vi på Hällegårdh Energi hjälper gärna dig

Ju förr du inser vad vi kan göra för din värmeekonomi, desto tidigare får du värme och vattenkomfort enkelt och bekvämt och till en kostnad som ger dig pengar över till annat! Vi erbjuder totalentreprenad och offert med fasta priser!

Samarbetspartner: NB nordisk byggentreprenad. 

Tveka inte att kontakta oss!

Vi hjälper gärna dig att spara många tusenlappar om året genom att installera Thermia bergvärme pump eller Thermia luftvatten värmepump i ditt hus. Vi utför även helkonvertering till vattenburen värme. Passa på att byta ut din gamla värmepump till en ny högeffektiv Thermia.

Vi går igenom er fastighet och gör en energiberäkning och utifrån detta utarbetar vi ett förslag på energibesparingsåtgärder. Missa inte ROT avdraget för installation av värmepump (50% av arbetskostnaden).

Staffan Hällegårdh

Staffan Hällegårdh

0731-545 160
staffan@hevab.se